מבנה ציבור | מועדון נוער ובית כנסת ברחובות

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

מבני ציבור ראשי

 

שני בתי כנסת לשתי קהילות ברחובות ממוקמים מעל מועדון נוער ברחובות

בניית