תבע ובינוי | שכונת הדבורים

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

נוספים ראשי

 

התכנון הסתיים בשנת 2008 שכונת מגורים לחברי קיבוץ גלעד. תכנון הבינוי בשכונת מגורים חדשה לקיבוץ גלעד.

בניית