מסחר | קואופ נתניה

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

נוספים ראשי

 
הבנייה הסתיימה בשנת מגדל משרדים משולב בקומת מסחרית ו-3 קומות של חניה עילית. שלב א של הבניין קומת המסחר הסתיים בשנת 1998 נבנה עבורה רשת קו-אופ בשיתוף אירית סנה אדריכלים
בניית