מגורים | בניה רוויה ברמת גן

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

נוספים ראשי

 

בניין מגורים בן חמש קומות עבור יזם ברמת –

בניית