מגורים | בניה רוויה ברמת גן   מגורים | בית פרטי במרכז הארץ   תבע ובינוי | בית גיל הזהב בקריית גת   תיירות | כפר נופש באשדוד
     
מסחר  |  קואופ נתניה   מגורים | יחידות דיור בקיבוץ גלעד   תבע ובינוי | שכונת הדבורים  

בניית