מוסדות חינוך | בית ספר טלמון

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

מוסדות חינוך ראשי

 
הבנייה הסתיימה בשנת 2012
תוכנן בשיתוף אור אדריכלים (ראה or-ar.co.il )
בית הספר טלמון נבנה על צוק בהפרשי גובה של כ-12 מ' ומשקיף על ואדי. הכניסה לבית הספר היא מהקומה העליונה וגרם מדרגות ומעלית מובילים לקומה התחתונה. כל כיתות הלימוד פונות לנוף והחללים הציבוריים נפתחים אל "מיכלי אור" -2 חצרות פנימיות בקומה התחתונה- שמחדיר אור לצד החפור.
בבית הספר 16, כיתות לחינוך מיוחד וחדרי ספח.
בניית