מוסדות חינוך | בית ספר מדעי רעננה

 

מידע אודות הפרוייקט 

 

מוסדות חינוך ראשי

 

הבנייה הסתיימה בשנת 2006 בבית הספר המדעי ברעננה של רשת אמ"ית חוברו 2 מבנים קיימים לבית ספר אחד סביב חלל משותף חדש. הפרשי הגבהים במפלסי הכניסה של שני המבנים הקיימים נוצלו ליצירת ספסל ישיבה מפותל בחלל המשותף שמחבר/מפריד בין שני חלקי בית הספר.כמו כן נוספו כיתות בקומה הנוספת גרמי מדרגות וגשר חיבור בין 2 חלקי המבנה. כדי לשמור על ההסטוריה של הבניין הקירות החדשים מחופים בטיח צבעוני בגוון חמרה אשר מדגיש את הגבולות בין הישן להחדש בבית הספר 15 כיתות מעבדות וחדרי ספח.

בניית